Labirintus üvegpalsztika

új termék

A labirintus olyan építmény, melyből vezető nélkül lehetetlen kikerülni. (Santarcangeli: 2009. 241.o.). Paolo Santarcangeli beszél még arról is Labirintus c. könyvében, hogy a labirintus nem csupán térbeli, hanem időbeli kifejezésmód is. Hogy mindenki számára egyenlő, igaz függ értelmi, érzelmi képességeinktől a megfejtése. 

Egy fontos tényezője van az "idő", és ez a földi életünk. "Behatolni a labirintusba annyi, mint szándékos magányba helyezkedni; mint elfogadni a sors tekervényeit és ismeretlen szigorát, s úgy megkísérelni a megoldást, hogy visszautasítsunk minden segítséget, hacsak nem saját értelmünktől ered: valóban, ha abban a szerencsés helyzetben találjuk is magunkat, hogy kezünkben vezérfonalat tartunk, végső soron ezt is csak önmagunknak köszönhetjük.

 A mesebeli Ariadné, aki kellőképpen megsajnál, vagy megszeret minket, eljön, hogy megjutalmazza bátorságunkat. Egyedül leszünk, de nem elhagyatottak. Keresett, akár, magunk választotta út lesz ez ahhoz, hogy megmagyarázzuk önmagunknak önmagunk misztériumát, az "akadályozott zarándokút" folyamán, melyet éber állapotban teszünk meg, hogy elérkezzünk a megmenekülés helyzetébe. Aggódunk, beleszédülünk, hogy nincsen senki sem előttünk, sem utánunk, sem mellettünk, csak a bizonytalan és bonyodalmas út, amely habozó lépteink elé tárul, és köröskörül a barlang falai- s mindez átalakul mintegy teljesen öntudatra ébredéssel, abban a bizonyosságban, hogy állhatatossággal, bizalommal, a szívünkben lakozó fénylő koronájú Ariadnétól kapott fonallal sikerül majd megérkeznünk a misztérium terméig. Vajon kincset találunk-e ott? Ha igen, elvesszük? Szörnyetegre bukkanunk-e? Ha igen megöljük? " (Santarcangeli: 2009. 383.o.

120 000 Ft